BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:

Voorzitter: mevrouw mr. A.M. (Ida)Bleeker, MA
Bestuurslid: mevrouw M. (Mirjam) Dresmé
Penningmeester: de heer mr. O. (Olaf) Olmer.

Administrateur: mevrouw E. (Ellie) Togni

Het bestuur van de Stichting is gevestigd in Amsterdam.
Schriftelijk bereikbaar op het adres: Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam.
Email: info@stichtingrestauratiekanjermonumenthofkerk.nl

Het werk van het bestuur is geheel onbezoldigd. Slechts direct gemaakte kosten als porti, folder materiaal etc, worden vergoed.