DOEL & WERK

De doelstelling zoals die in de statuten wordt weergegeven luidt:

Artikel 2 : De stichting heeft ten doel:

  • Het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie van het kerkgebouw van de Rooms Katholieke Parochie van de heilige Martelaren van Gorcum aan het Linnaeushof 94 te Amsterdam.
  • Het aanwenden van deze fondsen ter restauratie van het kerkgebouw ten einde dit kerkgebouw zoveel mogelijk in de oorspronkelijk staat te behouden en
  • Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.

Het betreft het kerkgebouw, ontworpen door de architect A.J. Kropholler gebouwd in het jaar 1928.

Beleid en evaluatie

Jaarlijks worden de activiteiten voor het komend jaar vastgesteld en gepland. Ook worden de resultaten van de acties besproken, ook in financiële zin (jaarstukken). De steunaanvragen in het kader van de doelstelling worden besproken. Zo veel als nodig is komt het bestuur tussentijds bijeen.

Het afgelopen jaar (2013) zijn in samenwerking met andere partijen orgelconcerten georganiseerd. Daar zijn inkomsten uit voortgevloeid. Hiermee is het cultureel erfgoed voor velen te bewonderen en te beluisteren.

Culturele uitvoeringen op muzikaal gebied vormen het hoofddoel voor de komende tijd. Indien er gericht een aansprekend onderhoudsdoel aanwezig is, acht het bestuur het verantwoord om passende acties op te zetten. Niet alleen in financieel opzicht maar vooral ook om van onze vrijwilligers hun inzet te kunnen vragen.

Het bestuur heeft ervaren dat veel particulieren bereid zijn om bij regelmaat of incidenteel, geld te willen schenken voor toekomstig onderhoud. Het bestuur wil stimuleren dat particulieren bekend raken met de kosten van het onderhoud. Het bestuur zorgt er ook dit jaar weer voor dat informatie materiaal over het doel van de Stichting in de kerk verkrijgbaar is.