GESCHIEDENIS

restauratiefoto hofkerk

Stichting Restauratie Kanjermonument

De Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk is opgericht in september 2001. In die tijd stond het kerkgebouw van de parochie van de HH. Martelaren van Gorcum, gelegen aan de Linnaeushof, Watergraafsmeer te Amsterdam een grootscheepse restauratie te wachten. In dat jaar was het kerkgebouw aangewezen door de Minister als Kanjermonument. De parochie ontving een zogeheten Kanjersubsidie om zo de restauratie mede mogelijk te maken.
Voor de parochie bleef echter nog een zeer groot bedrag open staan om de noodzakelijke restauratie te bekostigen. Een bijna onmogelijke opgave voor een parochiegemeenschap.

Fondsen werven

Een groep mensen riep een Stichting in het leven met als doel fondsen te werven bij organisaties en onder particulieren. Met het verworven geld kan er bijgedragen worden aan de restauratie van de komende jaren, maar ook om na de afronding van de restauratie in het onderhoud van het gebouw te kunnen bijdragen. Ook incidentele acties om geld te verwerven behoren tot de mogelijkheden en zijn ook regelmatig opgezet. Draagvlak vergroting voor het behoud van het monument nu en in de toekomst is ook een belangrijk punt.

De parochie werd in de gelegenheid gesteld om een bestuurslid te benoemen. Ook het bisdom Haarlem-Amsterdam werd op de hoogte gesteld van de oprichting van de Stichting.

De stichting ziet er op toe dat de gelden, die organisaties en particulieren doneren vervolgens in overeenstemming met de doelstelling worden besteed. Zij belegt de beschikbare gelden op laag risico niveau.

ANBI status

De Stichting ontving van meet af aan de zogeheten ANBI status van de Nederlandse belastingdienst waardoor de fiscaal gunstige regelingen voor de gevers van toepassing zijn.

Fiscaal nummer 8101.60.948

Vanaf het begin van de stichting waren de fondswervingsacties te volgen op de website van de parochie www.hofkerk.nl.

Bewaren

Bewaren