STEUNBEREN

De Stichting wordt gesteund door veel particulieren. Vanaf de oprichting in 2001 wist het bestuur zich gesteund door veel zogeheten ‘Steunberen’.
Door een verklaring om ‘Steunbeer’ te willen worden en een donatie van minimaal € 25,- te doen, wist de Stichting zich ondersteund door een bijzonder draagvlak.
Als er door de Stichting activiteiten werden gepland, evenementen plaats vonden of dat er anders zins informatie voor de ‘Steunberen’ van belang was, ontvingen zij een zogeheten nieuwsbrief.

Ook nu kunt u nog ‘Steunbeer’ worden.

Zó wordt U ‘Steunbeer’ van de Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk:
Stort uw donatie op bankrekening nr . NL51 RABO 0334 4428 18 t.n.v Stichting Restauratie Hofkerk.
Vanaf € 25,- bent u al ‘Steunbeer’

Omdat de banken geen adressen van gevers doorgeven, is het ook nog noodzakelijk dat u gegevens, zoals naam en adres, postcode en woonplaats aan ons kenbaar maken.

Dat kan per post of email.
P/a Linnaeushof 94 1098 KT Amsterdam of kanjermonument@hofkerk.nl
De activiteiten van de Stichting zijn ook te vinden op de website www.hofkerk.nl
Gelet op privacy regelingen geeft het bestuur aan niemand gegevens door.