VERANTWOORDING 2016/17

Verslag van ons werk 2016

De openheid van het Rijksmonument werd ook dit jaar weer volop nagestreefd. Om velen van het mooie gebouw te laten genieten. Daarbij is deze openheid belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak voor onderhoud van het gebouw, zowel voor de
subsidieverstrekkers van zorg voor monumenten als voor particuliere donateurs. Daarom werken wij ook zo veel als mogelijk samen met organisaties en particulieren die bovengenoemde doelen eveneens nastreven. Wij leveren dan waar nodig hand enspandiensten.

De parochie is daarbij van groot belang. Zo wordt door vrijwilligers wacht gehouden als het kerkgebouw om de week op zondagmiddag open staat voor bezichtiging. Daarbij wordt er dan op het orgel gespeeld en zijn de rijke orgelklanken voor bezoekers te horen. De bespelers van het orgel zijn eveneens vrijwilligers. Wij hebben daar respect voor en zijn dankbaar voor ieder die deze openstelling op deze wijze mogelijk maakt.

Steeds meer aandacht krijgt 4 mei herdenking van de parochie in de kerk. Vocaal Ensemble Duodektet onder leiding van Christiaan Winter begeleidde de dienst. Vocale solisten zijn er gasten. Veel buurtbewoners bezoeken bij die gelegenheid de kerk.
Daarnaast vinden er ook incidenteel concerten vinden plaats in de kerk. Zoals daar waren:

  • Zondagmiddag 10 april 2016 een duo concert van de Wester – en Diemer Harmonie.
    Zondagmiddag 22 mei 2016 konden we het topstuk van J.S. Bach De Hohe Messe beluisteren. Uitgevoerd door het Bach ensemble Amsterdam. Een jong ensemble dat zich ten doel stelt de muziek van J.S. Bach op authentieke wijze uit te voeren.
    en week later was er de uitvoering van de Messe Solenelle van Jean Langlais. M.m.v. Alkmaar Vocaal. Erik Jan Eradus was er de uitvoerder als organist. Werken van Francis Poulenc en Maurice Durufle werden ook ten gehore gebracht.
    Zondag 30 oktober 2016 was er een Benefietconcert ten behoeven van een transportbusje voor de voedselbank. M.m.v. het Mannenkoor ( circa 30 mannen) van het Apostolisch Genootschap De Amore . En diverse topmusici. Ronald Willemsen organiseerde een en ander.
    Zondag 13 november 15.30-16.30 uur: Orgelwerken en motetten voor mezzosopraan en orgel van een van de briljantste organisten van de twintigste eeuw.

In de kersttijd is dit jaar door de heer Bert Hilhorst, de koster van de parochie, weer een prachtige kerststallententoonstelling op gezet. Dit evenement trekt veel bezoekers, groot en klein, uit de buurt en van ver daarbuiten. Bij die gelegenheid heeft onze stichting een
kerstloterij mogen organiseren, waarbij weer extra geld kon worden opgehaald. Bij gelegenheid van de opening van deze van kerststallententoonstelling werd er een concert gegeven op 16 december 2016 “MOnuMENTEN 1920” door het Ensemble Lumaka te
Amsterdam. In het concert is aansluiting gevonden bij het thema : jaren ’20-gebouwen. Met muziek zoals “Chansons de Noël, kerst rond het Interbellum. We zagen een vernieuwende aanpak.

Het werk van het bestuur is steeds geheel onbezoldigd. Slechts direct gemaakte kosten als porti, folder materiaal en zo verder, worden vergoed.

Vooruitzicht 2017

De Stichting Kanjermonument Hofkerk is als verstrekker van mogelijke subsidies betrokken bij het onderhoud en verbeteren van het kerkgebouw en pastorie als Rijksmonument. Dit gezien vanuit onze doelstelling. Het bestuur toets bij aanvragen de plannen van de beheerder aan onze doelstelling.

Ook wordt daarbij gekeken hoe de plannen zo efficiënt en doelgericht mogelijk worden uitgevoerd. Dat lokale parochiële vrijwilligers in de aansturing van het beheer in het verleden veel hebben bijgedragen aan de verbeteringen van gebruik en rendementen van de gebouwen
is ons bestuur gebleken. Zonder hen zouden de onderhoudwerkzaamheden en de financiële revenuen als gevolg van het gebruik van de gebouwen door derden niet zijn zoals ze nu blijken te zijn.

De financiële mogelijkheden van onze stichting moeten we naast de efficiëntie – en de effectiviteit toets, in ogenschouw nemen.
We gaan ervan uit hopen dat er ook in 2017 weer culturele uitvoeringen op muzikaal gebied worden georganiseerd in het kerkgebouw, evenals tentoonstellingen. Zo kan de inzet van privé donaties en gemeenschapsgeld, afkomstig van bij voorbeeld Rijksmonumentenzorg en
andere seculiere instanties, aan de gemeenschap worden getoond en kan er wederom van worden genoten. Maatschappelijk draagvlak voor inzet van gemeenschapsgeld aan monumenten willen wij bevorderen. Ook de parochiële vrijwilligers zien hierin dan een beloning voor hun inzet. De parochie is daar actief mee bezig.

Het bestuur heeft ervaren dat veel particulieren bereid zijn om bij regelmaat of incidenteel geld te schenken aan toekomstig onderhoud van dit Rijksmonument. Het bestuur wil stimuleren dat particulieren weten en ervaren waar hun donaties en giften aan worden besteed.
Het bestuur zorgt er ook dit jaar voor dat informatiemateriaal in het kerkgebouw verkrijgbaar is. Vooral na rondleidingen in het kerkgebouw blijkt dat zijn vruchten af te werpen