VERANTWOORDING

In september 2003 is in de parochie gevierd dat de restauratie succesvol is afgerond. Nu is het oog gericht op de noodzaak en mogelijkheden om het gebouw goed te onderhouden om zo de cultuur historische waarde van het Rijksmonument zo goed als mogelijk te beschermen door het plegen van goed onderhoud. Aan de hand van de jaarlijkse- en meerjaren onderhoudsplannen van de parochie heeft het bestuur van de stichting een goed inzicht. Deze onderhoudsplannen zijn tevens een eis van de Rijksdienst van Monumenten zorg om voor rijkssubsidie in aanmerking te kunnen komen.

Het moge voor zich spreken dat de rijkssubsidies verre van toereikend zijn.

Onze stichting zal blijvend aandacht vragen voor fondswerving ten behoeve van huidig en toekomstig onderhoud van het Rijksmonument.

Een overzicht van de financiële toestand van de Stichting kunt u hier als PDF downloaden. De jaarrekeningen zijn elk jaar toegezonden aan de parochie en aan het bisdom.

De jaarstukken zijn vastgesteld in de bestuursvergadering.

Er zijn kopieën verzonden naar de parochie en het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Wat is er zoal gebeurd in 2013?

De Stichting heeft in het jaar 2013 samen met parochianen en niet parochianen een programma opgezet voor orgelconcerten. Elke drie weken is op zondagmiddag de kerk geopend voor bezichtiging. Er wordt dan tijdens deze extra gegeven openingen van het kerkgebouw een orgelspel verzorgd. Daarnaast worden bij hoogtijdagen zoals bij Kerstmis en verder nog gemiddeld zo’n drie keer per jaar een middag/ avondconcert verzorgd, soms in samenwerking met een koor of met een filharmonisch orkest.

Het 4 mei Dodenherdenkingsconcert waarbij het Requiem van Gabriel Fauré werd gespeeld was dit jaar indrukwekkend.

Inkomsten en balans per 2013

Het bestuur stelde de jaarstukken 2013 vast op 22 mei 2014.
De meeste inkomsten ontvangen wij via donaties van parochianen en niet parochianen. Het belang om het kerkgebouw voor de toekomst te kunnen blijven onderhouden blijkt het belangrijkste motief van de donateurs. In 2013 laten de boeken een positief saldo van de inkomsten zien van EUR 13.160,62 . Die vermeerdering van het vermogen van het fonds is in de op deze site gepubliceerde balans per 31 december 2013 ten opzichte van 2012 terug te vinden.

Zoals bekend zijn onze kosten zeer laag. Het bestuur is onbezoldigd en wij zoeken ook steeds medewerkers voor de uitvoering van ons werk die onbezoldigd zijn of waarvan het bestuur vindt dat hooguit een kostenvergoeding op zijn plaats is.

Wat brengt 2014?

Ook voor dit jaar 2014 is een continuering van de muzikale voorstellingen gepland.
Ook nu steeds passend bij de sfeer van het kerkgebouw en de functie als kerkgebouw. De concerten worden vooral door mensen uit de Watergraafsmeer en nabije omgeving bezocht.

We proberen in dit lopend jaar 2014 en 2015 nu ook buiten de buurt bezoekers te werven. We gaan op zoek naar specifieke expertise op dat gebied. Uiteraard het liefst via vrijwillige werkzaamheden.

De inkomsten uit bijdragen die wij ontvangen voor de onkosten van de concerten en mogelijk voor vermeerdering van onze restauratiefondsen blijken hoger te zijn als er een vrijwillige bijdrage van bezoekers wordt gevraagd. Waar mogelijk handelen wij dan navenant.